Alternatif Giyim ve Alt Kültür


"Alternatif Giyim" tanımını anlayabilmek için öncelikle Alt Kültür kavramının ne olduğunu anlamak gerekir. Çünkü Alternatif Giyim, Alt Kültür Yaşam Tarzının göstergesi ve hatta imzasıdır.

Alt Kültür; Sosyolojik, Antropolojik ve Kültürel Anlamda, popüler yaşam tarzının ve kültürünün tamamen dışında, kendine özgü bir felsefe ve yaşam tarzına sahip, bulunğu toplumdan kendini ayrıştıran, azınlık kültürleridir. Alt Kültür Toplulukları, popüler kültür ve sistemle ilişkilerini kopararak, yabancılaşmayı, farklılaşmayı ve dışlanarak genel topluluktan ayrışmayı baştan kabul etmekte, bir anlamda da bu dışlanmışlıkla topluluk içinde tanınmayı başarmaktadır.

Alternatif Giyim Tarzı, çoğu Alt Kültürün önemli bir uzantısı, hatta görsel imzasıdır. Belirgin öğelere ve kalıplara sahip olan alternatif giyim tarzları, kesimlerinden renklerine, aksesuarlarından dikişlerine kadar göstergesi oldukları alt kültürün yaşam tarzını yansıtmaktadır. Bana göre, alternatif giyim tarzını benimseyenler, çoğu zaman toplum dışı olarak nitelendirilse de, kendine özgü farklı tarzların büyüsünü ve güzelliğini gören gözler için, cesur, özgür ve eşsizdirler.About Me

Alt Kültür ve Alternatif Giyim Tarzının tutkunu olan özgür bir ruhun, Mesleğini, sevdiği ve ilgi duyduğu elementlerle birleştirerek, "Yaratırken Eğlen" mottosuyla yola çıktığı bir Alternatif Moda Tasarım macerasıdır Ravendark Coven. Her bir tasarım, tasarımcısı Işın Beril Tetik tarafından, yansıtmak istediği duygu üstüne tasarlanmakta ve adlandırılmaktadır. "Kıyafetler de adları ile anılmalı, tasarımı üzerinde taşıyan kişinin yaşamında bir yer edinmeli, bir iz bırakmalıdır." diye düşünen tasarımcı, giysi ile kişinin birbirlerini seçtiklerine inanmaktadır.